مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عین الله
نام خانوادگی:خادمی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

اینجانب عین الله خادمی در روستای شیر محله از توابع شهر فریدون کنار استان مازندران در یک خانواده متوسط روستایی دیده به جهان گشودم. دیپلم علوم تجربی را در سال 1359 در یکی از دبیرستانهای شهرستان بابل و لیسانس الهیات و معارف اسلامی را در سال 1366 در دانشکده الهیات معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی را در سال 1369 از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و دکترای فلسفه و حکمت اسلامی را از دوره عالی تحقیقات تهران کسب کردم. هم اکنون عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه شهید رجایی می‌باشم و استاد راهنمای بیش از 80 پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و ناظر چندین طرح پژوهشی بوده ‌ام. اینجانب علاوه بر تدریس در مراکز علمی به فعالیتهای پژوهشی نیز اشتغال دارم.