علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
58 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علیت از مباحث مهمى است که از دیرباز، فکر بشر را به خود جلب کرده است. تاریخ فلسفه و اندیشه ورزى نشان مى دهد که این اصل همیشه، اندیشه فیلسوفان بزرگ را به خود مشغول داشته و در علم کلام نیز محور مباحث مهم متکلمان بوده است. در این اثر، درباره علیت در پنج فصل ژرف کاوى شده است: ماهیت علیت، نگرش متکلمان مسلمان درباره ضرورت علّى، چگونگى تحلیل متکلمان مسلمان از علیت و ارتباط علیت با پاره اى از معارف دینى.